Kommun delar med sig av datorer

Intresset för att använda datakapacietet för forskning ökar. Lidingö blir den första kommunen i Sverige att dela med sig av sin datakapacitet till forskning om bland annat aids och cancer.
(P3 Nyheter)