Sönderkörda våtmarker i Lokadalen

Problemen med olovlig terrängkörning i Örebro län växer. Det handlar om att fyrhjulingar blivit allt vanligare för nöjeskörning. Det enligt länsstyrelsen som polisanmält körskador i värdefulla våtmarker i Lokadalen.

Även delar av Bergslagsleden och Silverleden har fått omfattande skador efter olovlig terrängkörning.
Terrängkörning på barmark med motordrivna fordon är med vissa undantag förbjuden i hela Sverige.