Sjöfåglarna flyr Vänern

Fågelskären växer igen och sjöfåglarna flyr Vänern - men det finns en lösning på problemet: Om skären röjs kommer fåglarna snabbt tillbaka.
– Något mer effektivt och enkelt sätt att hjälpa sjöfåglarna kan jag inte tänka mig. Fåglarna svarar jättesnabbt, säger Thomas Landgren som är samordnare för fågelinventeringen i sjön.

Det är bland annat en lägre vattennivå i Vänern gör att fågelskären sakta men säkert växer igen. De sjöfåglar som föredrar kala öar för sin häckning söker sig då till andra platser.

– Den samling av arter sjöfåglar som finns i Vänern saknar motsvarighet i Sverige. Men den är miljön förändras snabbt, säger Thomas Landgren.

Men om kommunerna Mariestad, Götene och Lidköping kring Vänern skulle adoptera ett fågelskär och röja det, då skulle den negativa utvecklingen hejdas och på relativt kort tid skulle fåglarna att återvända, säger Thomas Landgren.

Det är inte så omfattande åtgärder som krävs - några frivilliga, båttransport till skären och bränsle till röjsågar - men resultatet blir häpnadsväckande, menar Thomas Landgren:

– Ofta är det så att när du sedan åker förbi skäret så är det fullt av tärnor, änder och andra fåglar som ligger där och ruvar.

Hans förhoppning är nu att de tre kommunerna ska nappa och att fler kommuner sedan ska bli intresserade av att jobba mot samma mål.

– Om man finge ett sådant här arbetssätt runt hela Vänern så skulle det vara en garanti för den biologiska mångfalden. Det skulle göra jättemycket, säger Thomas Landgren.