Fastighetsägarna gillar Karlstad

Karlstad är bäst i klassen i en rankning om näringslivsklimatet för fastighetsägarna.

Tillsammans med tre andra kommuner i landet har Karlstad topplatsen enligt en enkät gjord av Fastighetsägarnas Göteborgsregion. I Karlstad är man nöjd med kontakten med kommunens tjänstemän, utvecklingen av centrum, de kommunala avgifterna och kollektivtrafiken. Det missnöje som finns gäller att plan- och byggärenden för närvarande tar för lång tid, som en följd av byggboomen. Undersökningen har gjorts i 19 kommuner.