Personliga utsläppsrätter på gång i Storbritannien

I Storbritannien kan personliga utsläppsrätter bli verklighet. Politikerna funderar på om varje medborgare ska få en viss andel koldioxid att smutsa ner för, precis som det fungerar inom industrin.

Matt Prescott är projektledare vid den myndighet som just nu utreder frågan, RSA. Han förklarar att om du t ex får tiotusen krediter så kommer andelarna att minska medan du värmer upp ditt hus, har lamporna tända och kör din bil.

– Då kanske du överskrider gränsen. Och då finns det en marknad, där du kan köpa fler krediter, säger Matt Prescott.

Köpa eller sälja

RSA, Royal Society for Encouragement of Art, Manufactures and Commerce i London, utreder hur personliga utsläppsrätter skulle fungera, om politikerna säger ja till att införa systemet från 2013, som det talas om. I så fall ska politikerna också bestämma hur stora kvoterna ska vara.

En del kommer alltså behöva köpa fler andelar för att kunna smutsa ner mer. Andra kan tjäna pengar på att sälja sina andelar:

– Det kan vara någon som delar hushåll med flera andra och därför har låg uppvärmningskostnad. Eller någon som kanske cyklar till jobbet, eller inte nyttjar flyget, säger Matt Prescott.

Maria Eksedler, London

maria.eksedler@sr.se

Ett längre inslag om personliga utsläppsrätter sänds i vetenskapsradions veckomagasin fredag 23/11, 13:20 i P1.