Banverket utreder del av Ådalsbanan

Banverket utreder ny järnväg mellan Sundsvall och Härnösand. Sträckan mellan de båda städerna är en del av Ådalsbanan. Banan byggdes 1925 och är enkelspårig. Idag pågår en upprustning, men trots det håller banan en låg standard och måste byggas om för att klara framtidens behov.

– Banan är så krokig att det bara går att köra 100 km/h och järnvägen är drygt en mil längre än E4:an, säger Banverkets projektledare Björn Eriksson.

Tillsammans med kommunerna i Sundsvall, Timrå och Härnösand och Landstinget i Västernorrland har Banverket startat en förstudie, för att undersöka hur en modern järnväg ska kunna byggas mellan Sundsvall och Härnösand.