Grumligare vattendrag naturligt

De senaste 20 åren har vattnet i sjöar och vattendrag, bland annat här i Sverige, blivit allt mer brunaktigt och mindre klart. Men det här betyder inte att vattnet har blivit mer förorenat. Tvärtom.

Snarare visar färgen att vattnet åter har närmat sig hur det såg ut före industrialiseringen med högre halter av organiskt material. På senare tid har allt mer kol frigjorts ur markerna och hamnat i vattnet, och orsaken till det är att försurningen har minskat. Det hävdar forskare från brittiska University College of London i tidskriften Nature. Forskarna har analyserat 500 sjöar och vattendrag i skandinavien, Storbritannien och USA.

Tyvärr menar de att den ökade lösligheten för kol i markerna tyder på att också tungmetaller kan följa samma mönster.