Elektroniskt papper kan hjälpa miljön

Så kallat elektroniskt papper kan ge mindre miljöbelastning än om man trycker motsvarande text och bild på vanligt papper, eller läser texten på en dataskärm.

Det visar en studie gjord vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, där man har jämfört olika kostnader för produktion och avfallshantering.

Det så kallade e-pappret är fortfarande under utveckling. Det består av ett tunt skikt fyllt med elektriskt laddade plastkulor som kan ändra färg och innehåll motsvarande det som syns på en vanlig tryckt tidningssida, och det till och med i bättre upplösning än på en dataskärm.

Enligt studien, som använt så kallad livscykelanalys, så ger en halvtimmes tidningsläsande på nätet nästan samma klimatpåverkan som en tryckt tidning. E-papperstidningen gav mindre påverkan på klimatet.