Kulturstipendiat utsedd

Akvarellisten Jonatan Ahlmark får Hammarö kommuns kulturstipendium 2007.

26-årige Jonatan Ahlmark får priset för ”framgångsrika uttryckssätt och infallsvinklar inom akvarellmåleri”, och för att han enligt bildningsnämnden är en förebild för ungdomar. Priset är på 5.000 kronor.