Anlade ridbana - misstänkta för miljöbrott

En man och en kvinna från Jönköping har blivit anmälda för miljöbrott efter att ha anlagt en ridbana nära sjön Bunn.

Ridbanan ligger inom strandskyddsområdet och paret har inte ansökt om dispens innan de jämnade ut marken och täckte den med jordmassor.

Detta kan ha skadat växt- och djurlivet, skriver länsstyrelsen i sin anmälan. Dessutom kan människor som rör sig i området uppleva det som om området är privat - vilket det inte är.

Åklagarkammaren i Jönköping ska nu ta ställning till om paret ska åtalas.