Asean-länder kräver att Burma släpper fångar

På det sydostasiatiska ASEAN mötet har EU och Asean-länderna enats om en gemensam deklaration där de kräver att militärregimen i Burma släpper politiska fångar.

EU och Asean kom också överens om att öka det ekonomiska samarbetet utan att ange någon tidsplan. I deklarationen sades att i strävandena mot ett frihandelsavtal mellan de två organisationerna ska hänsyn tas till skillnader i utvecklingsnivå och kapacitet.