Lagstadgad biblioteksplan saknas i tre av länets kommuner

Tre av länets kommuner saknar en så kallad biblioteksplan, trots att det sedan 1 januari 2005 är reglerat i lag. Det visar en färsk undersökning från Svensk biblioteksförening.

Bland de kommuner som inte har påbörjat arbetet med en biblioteksplan finns Arboga, Hallstahammar och Kungsör.
En biblioteksplan är ett politiskt förankrat styrande dokument som omfattar en analys av det samlade behovet av bibliotek i en kommun inom utbildning, omsorg, vård och näringsliv.