Stor prisskillnad på fjärrvärme

Det är stora prisskillander när det gäller att ansluta fjärrvärme i Kronobergs län. Det visar en undersökning som Villaägarnas riksförbund låtit göra.

Beroende på var du bor kan priset variera med 40 000 kronor. Och bara i Älmhults kommun skiljer sig priserna med 35 000 kronor inom samma fjärrvärmeföretag.

Villaägarnas Riksförbund kräver nu en statlig prisprövning av fjärrvärmepriserna. De vill att en modell tas fram där anslutningskostnaden och energiprisets skälighet kan kontrolleras på ett oberoende sätt. Och att ansvaret för den här kontrollen ska ligga hos Konkurrensverket.