Tandvården bra - polisen dålig

Svenskarna är nöjda med tandvården och verksamheten på förskolorna, men missnöjda med hur polisen utreder brott och kommunernas integrationsarbete. Det visar resultat från Svenskt Kvalitetsindex.

Svenskt Kvalitetsindex har under hösten låtit drygt 8 000 personer bedöma sjukvården, tandvården, utbildningsväsendet, äldreomsorgen samt de statliga myndigheternas och kommunernas verksamhet. Tandvården ligger i topp bland de samhällsområden som studerats. Många är också nöjda med förskolan. Även gymnasiet och grundskolan får höga betyg, men grundskolan anses ha låg image.

Polisen får däremot ett bottenbetyg i årets undersökning. De som drabbats av brott är mer missnöjda med polisens utredning än någonsin tidigare, enligt kvalitetsindexet. Det gäller såväl våldsbrott som inbrott. Tullverket har bäst anseende bland de statliga myndigheterna, medan Försäkringskassan får sämre betyg. Kommunerna får höga betyg när det gäller äldreomsorgen, men sämre när det gäller integrationsarbetet. Även arbetet med att informera medborgarna kritiseras.

(TT)