Åklagarskydd stärks efter Trollhättedådet

Efter sprängattentatet mot en åklagare i Trollhättan stärks skyddet för landets 800 åklagare. Niklas Sannerholm chefsåklagare i Uddevalla säger att bomben mot åklagaren i Trollhättan visar att det behövs.

Förutom grundskyddet för åklagarna som består av att deras telefonnummer blir skyddade och personuppgifter tas bort från allmänna register ska de nu även få utbildning om personlig vaksamhet.
Det säger åklagarmyndighetens säkerhetschef Mikael Svensson till Svenska Dagbladet.  

En undersökning från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) visar att 15 procent av 681 tillfrågade åklagare utsatts för hot, trakasserier eller våld.