Högt förtroende för Sveriges Radio

Sveriges Radio är det medieföretag som har störst förtroende bland svenskarna. Det visar MedieAkademins årliga förtroendebarometer.

Barometern visar också att svenskarna tycker att företagsledare, journalister och politiker har fått sämre moral de senaste tio åren.

I övrigt visade rapporten inte på några större förändringar från tidigare undersökningsår. Som vid tidigare år fick Sveriges radio och Sveriges television högt förtroende, liksom IKEA och Volvo.

                                                                        Anna Brodin

                                                                  anna.brodin@sr.se