IFO i Vetlanda ska döpas om

Den del av socialförvaltningen, som har hand om individ- och familjeomsorgsfrågor i Vetlanda kommun, ska få ett nytt namn. Det nya förslaget till namn är Medborgarförvaltningen.

Men det här namnet har inte fallit i god jord bland personalen på socialförvaltningen.

Personalen skriver i ett brev till kommunen, att namnet Medborgarförvaltningen lätt kan missförstås och att det kan innebära problem för personalen i deras arbete. Men även för dem som söker sig till förvaltningen. Detta eftersom namnet är krångligt och inte beskriver vad de sysslar med.

Personalens egna förslag är rätt och slätt ”Individ- och familjeomsorgsförvaltningen”.