Religion och klimatfrågor

P1 fredag 23/11 15.05 med repris lördag 24/11 17.00

För första gången någonsin söker FN samarbete med världsreligionerna när gäller en av de största utmaningarna som mänskligheter står inför just nu - klimatförändringarna. Hör Martin Palmer, som fått FN: s generalsekreterares uppdrag att leda arbetet, om hur han ser på relationen religion och miljö.

Vilken roll kommer religionen att spela i framtidens samhälle? Det har några framtidsforskare vid Institutet för Framtidsforskning i Köpenhamn studerat. I sin rapport målar de upp fyra framtidsscenarier. Enligt ett scenario har integrationen misslyckats och ghetton växt upp där människor med samma etnicitet och religion bor. Individualiseringen har ökat, institutionell religion minskat, kyrkor har blivit nattklubbar, och den första Internetreligionen är ett faktum.

Hör reportage från det fattiga Moldavien där en bitter strid utspelas mellan landets två ortodoxa kyrkor. Konflikten handlar inte om teleologi, utan om politiskt inflytande, nationell identitet och om kyrkan - och landet i stort - ska blicka mot Öst eller Väst.