Sparförslag - slå ihop centrallasarettet i Västerås med Mälarsjukhuset

Socialdemokraterna och vänsterpartiet i Sörmlands landstinget vill att Centrallasarettet i Västerås slås ihop med Mälarsjukhuset i Eskilstuna.

Anledningen är att spara pengar. 

Socialdemokraterna och vänstern, som är i opposition i Sörmlands landsting, menar att det behövs sparas mer pengar än vad den sittande landstingsmajoriteten har beräknat.