Per-Erik Åbom gäst i Morgonskiftet

2007-11-22: Gäst i morgonskiftet torsdag var smittskyddsläkare Per-Erik Åbom.