Kompletteringstrafik till mälar-öarna

Västerås stad erbjuder så kallad kompletteringstrafik till personer som är folkbokförda året runt på mälar-öarna inom Västerås stad.

Erbjudandet gäller resor en gång per vecka under perioden 1 december till 30 april 2008. Resorna måste bokas dagen innan.

I nuläget finns folkbokförda personer på Almö-Lindö, Aggarön och Långholmen. För Ridön är läget oklart.

Det är Rederi Mälarstaden som för Västerås stads räkning sköter trafiken till öarna.