Kortare väntetider på östgötasjukhusen

Patienter som behöver vård på något av sjukhusen i länet slipper nu att vänta lika länge som i somras.

Mätningar som landstinget gjort i oktober visar att antalet patienter som väntat mer än 90 dagar för besök eller behandling har minskat med 32 procent på två månader.

Tillgängligheten har förbättrats inom alla verksamheter och är nu ungefär densamma som för ett år sedan.

- Klinikerna har gjort ett imponerande arbete efter sommaren, säger Lena Lundgren, tf landstingsdirektör.
I våras såg vi att antalet inkomna remisser ökade på sjukhusen. Efter sommaren har fler patienter tagits emot på behandling i dagkirurgi jämfört med förra hösten.