Kriminella gäng stort problem i Sörmland

Gängsammanslutningar av kriminella är ett stort problem i Sörmland. Sörmlandspolisen arbetar för fullt, med att motarbeta de kriminella gängsammanslutningarna, säger Fredrik Wahlén vid polisens kriminalunderrättelsetjänst i Sörmland.

Eskilstuna är en av trettio orter i landet, där det finns kriminella gängsammanslutningar, som gått så långt att de skaffat ett gemensamt namn och emblem, det har vi berättat tidigare.

– Vi har mycket grov organiserad kriminalitet att jobba emot och det är ett dilemma och ett stort problem och vi jobbar mycket strukturerat emot. Allt vi kan angripa lokalt är våra dagliga arbetsuppgifter.

På 14 år har mer än 50 olika gäng etablerats i Sverige, och några av dem alltså här i Sörmland.

Desperados är ett av de gängsammanslutningar med kriminella som finns i Eskilstuna, och utmärker sig på så sätt att de har ett gemensamt emblem och namn. Och just Desperados följer länets underättelsetjänst för tillfället oerhört noga, berättar Fredrik Wahlén.

– Just nu pågår det i hela Sverige väldiga omvälvningar inom MC-gängen och det kan komma att hända mycket under den närmaste perioden. De håller på att bilda nya klubbar exempelvis.

Men även andra kriminella nätverk finns här i länet, bland annat den jugoslaviska maffian och olika typer av gäng som uppstått i fängelsemiljö, men nu existerar ute i samhället. Det de sysslar med är bland annat utpressning, grova narkotikabrott och rån.

– Det är något som utvecklas nationellt. Den grova brottsligheten inom grova kriminella gäng och nätverk expanderar och den expanderar överallt.

Klara Johansson
klara.johansson@sr.se