Biblioteksplan saknas i många kommuner

Trots att lagen säger, att varje kommun måste ha en biblioteksplan, så är det bara Jönköping, Nässjö och Tranås kommuner i vårt län, som har en plan. Det visar en undersökning som Svensk biblioteksförening har gjort.

Bibliotekens uppgifter är bland annat att garantera att det finns information till invånarna och att stimulera läsningen.

Biblioteksföreningen, som ser oroande tendenser, när det till exempel handlar om bokläsning, menar att det är extra viktigt med biblioteksplaner just nu.