Flera allvarliga incidenter nu bryter Lidingö kontrakt med privat vårdbolag

Lidingö stad bryter samarbetet med det privata vårdföretaget Attendo Care AB när det gäller driften av Baggeby gårds servicehus. Attendo Care har drivit verksamheten i fem år och under 2007 har en rad allvarliga händelser inträffat.

Äldre- och handikappnämndens ordförande Björn Engström, säger i ett pressmeddelande att han inte längre har förtroende för Attendo Cares förmåga att driva verksamheten och att det är oacceptabelt att de äldre inte får den vård de behöver.

Alla tillsvidareanställda kommer att erbjudas anställning inom den kommunala omsorgen.

I ett extrainsatt sammanträde den 28 november ska äldre- och handikappnämnden fatta beslut i frågan. Staden väntas överta verksamheten från den 7 januari 2008.