Medborgarförslag om KBAB

En hyresgäst i Karlstad har tröttnat på vinstkravet inom Karlstads Bostads AB och lämnar nu in ett medborgarförslag till kommunen.

Hon tycker att KBAB:s vinster inte används till det de borde och att hyrorna är förhållandevis höga.

Hon föreslår därför att KBAB ska frikopplas från kommunkoncernen och att avkastning ska fastställas utifrån bolagets redovisade kapitalbehov.