Dålig ekonomi på Höglandet

Fem av sex höglandskommuner har svårt att få ihop ekonomin inom skolan och socialomsorgen i år.

Värst är det i Nässjö kommun, där verksamheterna på individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, samt barn och utbildning tillsammans går back med cirka 23 miljoner.

Höglandskommunerna har haft svårt att få utbildning och den sociala omsorgen att gå runt, bara Tranås kommun uppger att budgeten för de här områdena är i princip plus minus noll.

I Aneby har äldreomsorgen använt 3 miljoner mer än vad som fanns inskrivet i budget och i kommuner som Eksjö och Sävsjö har gymnasiet inte lockat tillräckligt med elever. Något som tär på barn och utbildningsnämndens kassa, berättar nämndordförande Anna Karin Yngvesson kd.

I Nässjö är underskotten värst och där pågår det nu en översyn på vad som kan effektiviseras bland annat inom skola och individ- och familjeomsorgens missbrukarvård.

Samtidigt behöver nämnderna nu få styr på 2007 års slutresultat, det säger Nässjös ekonomichef Katrin Fritz.

Prognos Slutresultat 2007:

Eksjö - totalt minus 6,5 miljoner

3 miljoner för gymnasieskolan

3,5 miljoner för familjeenheten

Nässjö - totalt minus 23,2 miljoner

Barn och utbildning - minus 5,2 Milj

Individ och familjeomsorg - minus 7,6 Milj

Äldreomsorg - minus 10,4 Milj

Sävsjö - totalt minus 5,5 miljoner

Barn och utbildning minus 3,2 miljoner

Social omsorg minus 2,3 miljoner

Vetlanda - totalt minus 10, 5 miljoner

Barn och utbildning minus 4 Milj

Socialnämnden minus 6, 5 miljoner

Tranås

Socialnämnden -1,5 miljoner plus. 

Tranås socialnämnd får nästa år 7,3 miljoner mindre än vad man äskat. 

Aneby totalt minus 3 miljoner

Äldreomsorgen - 3 miljoner mer har förbrukats i år än vad som fanns inskrivet i budget 2007.