Sändningsavbrottet inte acceptabelt

Det stora Radio- och TV-avbrottet i lördagskväll, då 60 000 Norrbottniska hushåll blev utan radio och TV, kommer aldrig att upprepas, säger Lennart Ivarsson, informationschef på Teracom.

När sändingskraften fick ett avbrott så slog inte reservkraften igång, problemet var ett fel i en manöverkrets, men problemet ska ha åtgärdats och testats, det säger Lennart Ivarsson, informationschef på Teracom som ser allvaligt på avbrottet.

- Vi ser väldigt allvarligt på det här efetersom det var ett ovanligt långt och omfattande avbrott. Det är inte acceptabelt att vi får så här långa avbrott, säger Lennart Ivarsson, informationschef Teracom.