Gotska Sandön kvalitetsmärkt

Gotska Sandön har kvalitetsmärkts som resor för Naturens Bästa.

Det är Ekoturismföreningen som utser Naturens bästa resor. Naturens Bästa är ett kvalitetsmärke för ansvarsfull upplevelseturism i naturen i Sverige. Det som internationellt ofta kallas för ekoturism.

Naturens Bästa arbetar för att samla alla Sveriges främsta naturresearrangörer och deras finaste produkter och däribland finns nu Gotska Sandön.

Sex grundprinciper ska vara uppfyllda för att nå certifieringen. Det är att respektera resemålets begränsningar med minsta möjliga slitage på natur och kultur, gynna den lokala ekonomin, verksamheten ska vara miljöanpassad, bidra till ett aktivt natur- och kulturskydd samt satsa på upptäckarglädje, kunskap och respekt och att destinationen ska stå för kvalitet och trygghet på resan.

- Det här betyder oerhört mycket för Gotska Sandön och vår ambition att Gotska Sandön ska bli en av de intressantaste nordiska besöksplatserna på den nationella och internationellmarknaden när det gäller eko- turism, säger Thomas Persson, på länsstyrelsen.