Nytt äldreboende vid Burgsviken

Kommunen är inte beredd att rusta upp äldreboendet Sudergården i Burgsvik. Istället kommer det att byggas nytt vid Burgsviken.

Nybygget planeras lite längre ner mot Burgsviken på fastigheten Botarve i Öja.

Kommunen har kommit överens om att köpa marken av en privat fastighetsägare för 1,5 miljoner för att där sen bygga moderna bostäder för äldre.