Ja till telemast i Tofta

Länsstyrelsen säger nu ja till att det byggs en 72 meter hög telemast utanför Tofta Krokstäde. Därmed upphäver man Byggnadsnämndens beslut som inte gav något bygglog för masten.

Byggnadsnämnden angav strålningsrisken för de närboende som skäl till att inte bygga masten och föreslog alternativa platser och hänvisade till de riktlinjer kommunen har för placering av telemaster.

Men länsstyrelsen går alltså inte på byggnadsnämndens linje. De ser inte hälsoaspekten som tillräckligt stark för att göra ett avslag och dessutom påpekar man att byggnadsnämnden inte kan tillämpa egenutfärdade riktlinjer som om de vore lag.

Telemasten är tänkt att ersätta en annan mast som står 200 meter väster om den nu ansökta platsen.