Passiv rökning är årets tema under tobaksfri vecka

Många barn drabbas av passiv rökning i sina hem.

I Östergötland röker drygt 14 procent av invånarna varje dag och utsätter sin omgivning för just passiv rökning.

Den här veckan är det den årliga ”Tobaksfria Veckan” som Statens Folkhälsoinstitut står bakom. 

I år har man valt temat passiv rökning något man sett att många barn drabbas av i sina hem.

I dag röker drygt 14 procent av Östergötlands invånare dagligen och det gör att många både barn och vuxna utsätts för just passiv rökning.

Lika farligt som att röka själv

De första larmrapporterna om passiv rökning kom redan på 80-talet, men från början trodde man inte att det var så farligt som det faktiskt kan vara.
En person som ofta och under lång tid utsätts för passiv rökning riskerar att drabbas av samma typ av sjukdomar som aktiva rökare som cancer, hjärtkärl och lungsjukdomar.

– Det är speciellt dom partiklar som finns i rökgasen från en cigarett som är särskilt farliga säger Hans Gilliam som är rök-av-vänjningsexpert på ”Sluta röka linjen”.

Trots många förbud utsätts många för farlig rök

Sedan 1993 är det förbjudet att röka i alla offentliga lokaler där barn vistas.
Inom hälso-och sjukvården, i kollektivtrafik och andra offentliga utrymmen.
För ett par år sedan infördes också ett rökförbud på restauranger och serveringar.

Men trots det är det många som fortsätter att utsättas för den passiva rökningen, vilket alltså uppmärksammas under årets Tobaksfria vecka.

Jenny Berggren
jenny.berggren@sr.se