Kallbadhuset ska öppnas mer

Gotlands kommun och NMT Management, som bland annat driver kongresshallen, har kommit överens om vissa detaljer kring Kallbadhuset i Visby.

Det handlar bland annat om att strandpromenaden, från Kallbadhuset till Kruttornet ska göras i ordning och anpassas både till barn och handikappade.

Kallbadhuset kommer också att hålla ett antal toaletter för allmänhetens behov.

Till nästa sommar kommer det att finnas en bastu vid Kallbadhuset som är tillgänglig för allmänheten.

Även öppettiderna kommer att förlängas. Ambitionen är att hålla öppet från 1 maj till sista september om det finns kundunderlag och vädret är bra. Under perioden midsommar till 15 augusti för förhoppningen att hålla Kallbadhuset öppet dagligen.