Högskolan går samman med Växjö Universitet

Högskolan i Kalmar och Växjö universitet vill gå samman och bilda ett gemensamt lärosäte. Orsaken är att man vill kunna få mer forskningsanslag.

Till årskiftet avslutas samarbetet i Akademi Sydost och i dag fick högskolestyrelsen in förslaget om att Högskolan i Kalmar och Växjö Universitet blir ett gemensamt lärosäte. Förhoppningen är att på så sätt kunna få mer forskningsanslag från regeringen i framtiden.

Den tredje högskolan i regionen, Blekinge Tekniska Högskola BTH, är fortfarande ett osäkert kort. Agneta Bladh, rektor på Högskolan i Kalmar, säger att de gärna vill ha BTH med i fusionen men eftersom de nyligen fått en ny rektor och ny styrelse behöver de fundera mer.

- Det är oerhört viktigt för våra medarbetare som gått och väntat ett helt år om att få besked om åt vilket håll det går. Då har rektorn i Växjö och jag valt att nu vill vi ge det beskedet, säger Agneta Bladh till Sveriges Radio Kalmar.

Hon påpekar också att inga sparkrav ligger bakom fusionen och trots att båda skolorna har liknande utbildningar så riskerar inga program att läggas ner.

- Nej, det skulle jag inte vilja säga. Försvinner det så försvinner det för att det inte är ekonomiskt bärkraftigt och det brukar betyda att det är få studenter på det, säger hon.