Allt fler kvinnor röker

Rökningen bland kvinnor ökade förra året med en procent, visar nya siffror från Statens Folkhälsoinstitut. Däremot minskade rökningen bland männen med en procent.

För första gången på länge minskar inte rökningen totalt sett och det kan innebära att den nedåtgående trenden nu är bruten.

Den dagliga rökningen är i dag 16 procent bland kvinnor och 12 procent bland män.

Sedan 2004 har dock det dagliga rökandet gått ner med tre procent för kvinnor och två procent för män och den passiva rökningen minskat med 23 procent för kvinnor och elva procent för män. Den främsta förklaringen tros vara rökförbudet som infördes 2005 och den debatt om rökning som blev följden.