Universitetet får 4,2 miljoner

Karlstads universitet får 4,2 miljoner kronor från Vetenskapsrådet. Pengarna ska gå till forskningsprojektet ”Det hållbara medborgarskapet, barriärer och möjligheter”.

Projektet handlar om hur den svenska konsumenten kan agera på ett hållbart sätt. Projektet består dels av en enkätundersökning, dels av fallstudier och ska pågå fram till 2010.