Nytt råd för krisberedskap

Kommunerna och myndigheterna i Kronoberg ska bli bättre på att förutse och hantera kriser. För nu bildas ett nytt råd för krisberedskap och skydd mot olyckor i länet.

Rådet ska bland annat komma överens om vilka insatser som är lämpliga för att kunna bli bättre på krishantering och att göra samhället mindre sårbart vid olyckor .

Imorgon fredag introducerar Landshövding Kristina Alsér ett nytt forum för krisberedskap och skydd mot olyckor. Till detta första möte har beslutsfattande representanter, politiker och tjänstemän, för länets kommuner och myndigheter bjudits in.

Målsättningen med detta första möte är att skapa en samsyn kring det regionala rådets roll och ansvar samt dess sammansättning. Vid mötet kommer den regionala risk- och sårbarhetsanalysen att presenteras tillsammans med slutsatser och inriktning av framtida insatser. Även ett antal andra aktuella frågeställningar inom krisberedskapsområdet kommer att belysas.