Riksbanken: "Finansoron fortsätter"

Finansoron som bröt i somras med problem bolånemarknad i USA kommer att fortsätta. Det säger vice riksbankschefen Lars Nyberg som på torsdagsförmiddagen framträdde i riksdagens finansutskott.

Det är fortfarande oklart hur stora och djupgående problemen är. Därmed finns det ännu inget facit för hur förlustsiffrorna kommer att se ut när krisen är över.

Riksbanken började redan för mer än ett år sedan att hissa en varningsflagg över hur utlåning och högre priser gått hand i hand på bostads- och fastighetsmarknaden, hur det hela eldats på av sänkta räntor - inte minst i USA men också på andra håll runt om i världen.

Bankliknande företag
I ett tal i finansutskottet pekar Riksbanken ut bankerna i USA och Europa som delvis skyldiga till den pågående finansoron. Inte minst därför att en lång rad banker bildat en rad bankliknande företag vid sidan av den egna banken och som därför inte ingått funnits med i balansräkningen i ordinarie räkenskaperna.

De här närstående bolagen har tagit mycket större risker än vad som är tillåtet för en vanlig bank. Till exempel genom att låna stora mängder kapital som använts för att paketera om krediter med hög risk och därför också ökat chansen till en högre avkastning. Bland annat genom att plocka in så kallade subprime-lån som beviljats amerikanska hushåll med låg betalningsförmåga.

”Ett kruthus”
Sådana lån tillsammans med andra har plockats i hop till en ny obligation som skyfflats vidare andra placerare.

Problemet som Riksbanken pekar på är att krediter med lång löptid finansierats med lån med kort löptid. Därmed har bankerna byggt upp ett kruthus där räckt med en tändande gnista från till exempel bolåneinstitut som kollapsar för alltsammans riskerar att explodera, och där det i slutänden är bankerna som får stå för förlusterna.

Men det tar tid innan sluträkningen är klar. Och därför, som vice riksbankschefen Lars Nyberg säger, kommer det att komma fler dåliga finansiella nyheter.

Christer Hillbom
christer.hillbom@sr.se