Provsvar hamnade i fel journal

När Norrlands universitetssjukhus i Umeå bytte databashanterare skickades ett elektroniskt provsvar till fel patients journal.

Socialstyrelsen påminner om vårdgivarens ansvar för ledningssystemens kvalitet och vikten av patientsäkerhet. Eftersom felet upptäcktes vidtas inga andra åtgärder.