Fastighetsaffär kan ge jobb i Jörn

Det kommunägda centrumhuset med intilliggande hotell i Jörn säljs ut och ser ut att hamna i utländsk ägo.
– Om fastighetsaffären går i lås betyder det mycket positiva effekter för Jörn, säger Rolf Rönnmark, fastighetschef vid Skellefteå kommun.