Övertorneå kommun stäms

Övertorneå kommun har stämt av entreprenören Övertorneå renhållnings AB. Tvisten gäller avtalstiden för renhållningen i kommunen. Enligt entreprenören så finns de inskrivet i avtalet, att uppsägning ska ske ett halvår innan kontraktet går ut, annars förlängs avtalet med automatik med ett år. Nu har kommunen beslutat att själva ta hand om sophanteringen från årsskiftet - utan att avtalet med entreprenören sagts upp.