Studiecirkel för seniorsurfare

Äldre personers dator- och internetanvändande ökar kraftigt i Sverige. På studieförbundet ABF i Umeå finns studiecirklar i data- och internetanvändning för seniorer.

I en liten källarlokal på stadsdelen Ersboda i Umeå träffas de sex kursdeltagarna tre timmar i veckan för att lära sig mer om hur man använder dator och internet. Kursen består av tre kvinnor och tre män med lite olika kunskaper om datorer. Det är näst sista gången på den här kursen men man kan gå en del två också.

Wolf Jonsén är kursledare och tycker att han har väldigt dukiga elever, för det är svårare att ta till sig ny kunskap när man blir äldre, säger han.

Bland personer mellan 75-84-år, hade 44 procent av männen och 24 procent av kvinnorna tillgång till dator i hemmet förra året. Det innebär en tredubbling sedan år 2001. Det är numera ett fåtal som har dator i hemmet utan Internet. Och även här är ökningen kraftigast bland de äldre, det enligt statistik från SCB.

Reporter Filippa Armstrong