Linköping får nya hundrastgårdar

Linköpings kommun upplåter mark för två rastgårdar för hundar. En mindre planeras vid Berzeliparken och en större kommer att anläggas i Lektorshagen.

Det finns ett stort intresse hos Linköpings hundägare att ha tillgång till markområden där hundarna kan få springa fritt. Detta har visat sig i form av flera medborgarförslag och andra skrivelser som kommunen har fått in med önskemål framkommer om hundparker eller hundlekplatser på olika platser i Linköping.