Inget skräckvälde på skolan trots polisanmälningar mot 14-åring

En 14-årig flicka i Kalmar har polisanmälts för misshandel och hot mer än 20 gånger. Några av hoten har varit direkta dödshot riktade mot skolkamrater på Östra Funkaboskolan i Kalmar. Men på skolan tonar man ner händelserna.

Senast i måndags fick en elev på Östra funkaboskolan söka skydd på expeditonen när hon jagades av flickan och hennes gäng.

Men att det skulle handla om något skräckvälde och en skola full av rädda elver stämmer inte, det säger Maja Rosén som går i nian och är med i kamratstödjarna som arbetar mot mobbing och bråk på skolan.

Hon säger att det varit struligt i ett par veckor men att stämningen normalt är bra på skolan.

Svåra hemförhållanden
Rektorn Monica Edman säger till Sveriges Radio Kalmar att det är ett knappt tiotal elever som ställt till med problem, ofta är det elever som har sin enda lugna punkt i skolan på grund av svåra hemförhållanden. Men att skolan måste få större befogenheter och hjälp för att komma till rätta med dem.

- Det måste sättas in åtgärder så ungdomarna får hjälp, säger hon till Sveiges Radio Kalmar.