Hotad brandundervisning för elever

Undervisningen på skolorna i Halmstads kommun i hur man undviker och hanterar bränder är hotad. Den pedagog som hjälpt brandförsvaret att föra ut sitt budskap ute på skolorna blir av med sin tjänst vid årsskiftet, som följd av kommunledningens krav på besparingar.

– Vi har i 15 år tillhandahållit en brandmannatjänst och ungdomsnämnden en pedagogisk tjänst som varit ute på skolor i årskurs två och fem och förberett eleverna för att kunna uppträda på ett riktigt sätt vid en brand, säger Torsten Söderberg, vice ordförande i räddningsnämnden i Halmstad.

– Nu har barn- och ungdomsnämnden fattat beslut om att man kommer att dra in den pedagogiska tjänsten som en besparing, fortsätter han.

”Det krävs en pedagog”
Att det behövs en pedagog för att brandundervisningen ska få önskvärd effekt, är Torsten Söderberg övertygad om.

– Själva brandskyddsutbildningen klarar vi själva men det krävs att det är en pedagog med för att det ska bli den effekt vi vill ha, säger han.

Hur många barn träffar den här pedagogen?

– Cirka 5 000 ungdomar i våra skolor per år.