Bostäder planeras på Forsagården

Turerna kring Forsagården i Lärbro fortsätter - och många av de boende på norr oroas nu över framtiden för byggnaden.

I går kvälls hölls ett möte i Lärbro om Forsagården som de senaste åren stått tom och nu finns planer på att det ska bli bostäder där.