Småstäder satsar på idrottsanläggningar

HÄSSLEHOLM. Det är inte bara de stora städerna som kommer göra miljoninvesteringar på sportanläggningar de närmaste åren.
I många mindre kommuner i Skåne planeras simhallar, nya idrottshallar och fotbollsplaner.