Sjukhussammanslagning ska diskuteras

Politikerna i styrelserna för Sörmlands och Västmanlands läns landsting kan snart få en inbjudan om att diskutera en sammanslagning av sjukhusen i Eskilstuna och Västerås. Under fredagen kommer de båda landstingens samarbetsnämnd att diskutera en sammanslagning, säger nämndens ordföranden, det västmanländska landstingsrådet Torsten Källberg (fp).

– Vi vill göra ett sjukhus av de två vi har på var sin sida av Mälaren, och det är det vi kommer att gå fram med som ett förslag, säger Torsten Källberg.

Källberg är alltså ordförande i DU-nämnden - D för Sörmlands länsbokstav och U för Västmanlands - och i protokollet från dess sammanträde i september kan man läsa hur det fördes långtgående diskussioner om att ”tillskapa ett sjukhus med verksamhet på två orter”:

– I Västmanland så är vi ju helt eniga över alla partigränser om att detta är helt nödvändigt för framtiden om vi ska klara länssjukvården, säger Källberg.

Med länssjukvård menas det som ligger mellan primärvården och högspecialiserad vård, alltså exempelvis ortopedi och akutsjukvård. Imorgon kommer DU-nämndens arbetsutskott med Torsten Källberg i spetsen att lägga fram ett förslag om att landstingen i Sörmland och Västmanland bildar ett kommunalförbund för att administrera ett gemensamt sjukhus.

– Alltså nu är det som så att vi har ju hållit på ganska länge med att få till ett riktigt samarbete. Det har inte helt fallit i god jord hos våra läkare, hos professionen, och därför har vi sagt att nu måste vi som politiker ta och bestämma och då bestämmer vi helt enkelt att vi slår ihop de här två sjukhusen. Då blir det en ny verklighet för våra två sjukhus och då måste de samarbeta på ett annat sätt än de gör idag.

Och närmast i den strävan ligger att göra vad då?

– Ja, det går ju inte på en dag det här utan nu gör vi som så att vi har sammanträdet imorgon i DU-nämnden. Då kommer vi förhoppningsvis att bestämma att vi kallar in landstingsstyrelserna i båda landstingen här till ett seminarium i mitten på januari - den 22:a har vi planerat - och även i det ha med oss landstingsdirektörer, divisionschefer och högre tjänstemän och ha det här på bordet att ”nu ska vi göra så här - hur gör vi det på bästa sätt”?, svarar Torsten Källberg.

Men vice ordförande i landstingsstyrelsen Ann Berglund, som uteslöts ur vänsterpartiet, sedan hon började samarbeta med den borgerliga majoriteten i landstinget efter valet, är negativ till en sammanslagning av centrallasarettet i Västerås och Mälarsjukhuset i Eskilstuna.

– Som det ser ut nu är det inte en positiv anda från Sörmland. Vi står inför en storregionalisering och där har vi sagt att vi vill mot Stockholm, men stora delar av Västmanland vill tillhöra upptagningsområdet med Uppsala. Det är svårt att ha ett gemensamt sjukhus och tillhöra två regioner.

Är Ni eniga i majoriteten? 

– Vi har inte tagit några beslut, det är bara min känsla när vi diskuterat detta.

Berit Nygren
berit.nygren@sr.se

Nina Mittjas
nina.mittjas@sr.se