Fick penicillin när käken var ur led

Anhöriga till en 83-årig patient har anmält en läkare på Ekensbergs vårdcentral i Nyköping till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

83-åringen sökte för svullnad i ena kinden och fick penicillin mot det.

När anhöriga en tid senare lyckades få en remiss till en öron-, näsa-, halsspecialist upptäcktes det att 83-åringens käke var ur led och det hade den varit en längre tid.

Enligt de anhöriga borde mottagande läkaren ha skickat 83-åringen tidigare till en specialist när penicillinet inte verkade.