Kräksjukan här på allvar

Vinterkräksjukan kommer nu på bred front, enligt Smittskyddsinstitutet. Under de senaste veckorna har antalet fall fördubblats och då har hälften av laboratorierna ännu inte rapporterat sina provsvar.

Smittspridningen verkar vara igång över hela landet, säger chefsmikrobiolog Kjell-Olof Hedlund på Smittskyddsinstitutet. Tidigare kom det spridda rapporter från främst Västsverige.

Som vanligt väntas situationen bli mest besvärlig inom sjukvården, på äldreboenden och inom barnomsorgen.

Vinterkräksjuka är en smittsam mag-tarminflammation. Den förekommer främst under den kalla årstiden och ger diarré och kräkningar.